Bro

1) Valvbro, ca 50 m l (NNÖ-SSV) ca 4 m br och ca 5 m h, slagen i3 ca 10 m l valv. Bron är uppbyggd av tuktad och väl huggnagråsten sblock. Valven står i, mot stötsidan (VNV) utformade,spetsiga st enkistor. Bron S del är på vägbanan förstärkt av enträramp.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.