Gloscherör, Röse

1) Röse, runt ca 25 m diam och 3-3,5 m h. Stenarna är 0,3-0,8 mst, vanligen av röd granit. I V-N kan en kantkedja av 0,6-1,1 ml oc h 0,3-0,5 m h stenar iakttagas. På krönet av röset är ytanomplockad och har 5 gropar, 2-5 m i diam och 0,5-1 m dj. Krönethar till följd av detta fått en mer avplanad form. Röset ärbeväxt med 8 ekar, 2 björkar, 1 ask och lövsly. Tilläggenligt Dnr 321-1496-2002, Rap…