Kemisk industri

1) Tjärdal enligt uppgift på ortofotot från 1980 års inventering.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.