Fyndplats

1) Fyndplats för 2 stenyxor och 2 pilspetsar. 1 skafthålsyxa avbergart och 1 yxa av bergart, 2 pilspetsar av flinta. Förvaras iStockholm.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.