Aleborör, Röse

1) Röse, ca 10 m diam och 1,5 m h av 0,2-0,8 m st skarpkantigastenar. I mitten grop ca 5 m diam och 0,7 m dj. Röset äromplockat och har gropig yta. En del sten ligger utkastad runtkanterna. Bevuxet med 2 granar samt ställvis övermossat.Omedelbart Ö om nr 1 är: 2) Stensättning, ca 4 m diam och 0,5 mh av 0,2-0,6 m st skarpkantiga stenar. I mitten grop ca 1,5 mdiam och 0,5 m dj. Delvis övermossad.