Bro

1) Stenvalvsbro, 8 m l (VNV-ÖSÖ) 4 m br, 1 spann, 3 m l och ca1,8 m h. Byggt av tuktade gråstenar, 0,2-1,5 m st. Räcke samtfundament för räcke saknas. Bron är i trafik och är välbevarad.Bron kommer att rivas, enär vägen i samband med ombyggnad kommeratt breddas och bron då blir för smal för den omgjorda vägen.Bron kommer att ersättas med en cementkulvert.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade…