Kvarn

1) Uppg om kvarnlämning. Inga synliga rester efter husgrund.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.