Övrigt

1) Rest sten? ikullfallen 0,6 m br 1 m h (NÖ-SV) 0,3 m dj. Den ärkilformad. AlldelesÖSÖ om nr 1 ligger nr 2: 2) Rest sten?Kullfallen liggande på den smala långsidan 0,7 m br 0,9 m h(NÖ-SV) 0,3 m djup, även den kilformade ca 2 m Ö om nr 2 finnsnr 3: 3) Rest sten? Kullfallen, rektangulär, delvis överlavad0,5x1 m (NÖ-SV ) och 0,2 m dj.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sak…