Hägnad

Stensträng ca 115 m l (NÖ-SV till Ö-V) valliknande 0,5-1,5 m broch intill 0,4 m h med 0,2-0,5 m st starkt övertorvade stenar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.