Hägnad

1) Sensträng, rest av, 17 m l (N-S).Valliknande 2,0-2,5 m br ochintill 0,2 m h, av jord och enstaka 0,3-0,4 m st stenar.Sannolikt bortbruten i sina övredelar. 19 m NNV om nr 1 är2) Stensträng ca 27 m l (VNV-ÖSÖ) valliknande 2,0-2,5 m br ochintill 0, 4 m h av 0,3-1,0 m delvist övertorvade stenar. Ändar iVNV ca 4 m ÖSÖ och stenmur (NNÖ-SSV). Tillägg 01-04-07: Detvå stensträngarna är en och samma…