Röse

Röse? 5,5 m diam och 0,5 m h, av till större delen övermossade 0,2-0,3 m st stenar. Omplockat, framför allt i NÖ och centraladelarna. Beväxt med 1 tall och några enbuskar. Osäkerfornlämning, möjligen röjningsröse. 41 m NNÖ härom är ettröjningsröse, 2 m diam och 0,25 m h, övermossat.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.