Röse

1) Röse, stensättningsliknande, 7 m diam och 0,4 m h, av 0,05-0,4 m st stenar (vanl. 0,05-0,2 m st). Något omplockad i Ö delen.Övergår direkt i klapperstensfält. 6 m NV om nr 1 och 2 m ÖNÖom stig NVN-ÖSÖ) är 2) Stensättning(?) rund, 2 m diam och 0, 2 mh. Övermossad med i ytan enstaka 0,1-0,25 m st stenar. Beväxtmed 1 björk och ett par enbuskar. Något osäker fornlämning 3,5 mV 20cg S om nr 1 och …