Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund rektangulär med rundade kortsidor 25x9 m (ÖNÖ-VSV).Vallarna är 1-2 m br och intill 0,5 m h, av 0,2-0 ,7 m ststenar. Ställvis tydlig stenskoning i VNV långsidan. SSVkortsidan är bortbruten. Beväxt med ett flertal granar, tallar,ekar, rönnar och hassel. Ca 43 m NV om nr 1 är: 2) Husgrundrektangulär 21x9 m (VNV-ÖSÖ). Vallarna är 1,5-2,0 m br ochintill 0,4 m h av jord och 0,2-0,5 m st sten…