Stensättning

Stensättning, rund 10 m diam och 0,4 m h. Delvis övertorvadfyllning, bestående av 0,05-0,4 m st kalkstenar, samt enstaka0,3 m st granitstenar. Beväxt med ett flertal enbuskar och

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.