Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, rest av, rektangulär, 20x10 m (V-Ö). Vallar na ärintill 3 m br och intill 0,4 m h. Ö kortsidan och S långsid anbortschaktade i samband med vägbreddning. Beväxt med tallar. C a10 m SÖ om nr 1 är 2) husgrund, rest av, rektangulär, nu 13x9 m(N-S) (ursprunglig längd 24 m). Vallarna är ca 2,5 m br ochintill 0,4 m h. En tidigare ägoväg (V-Ö) genomskär på tvåställen husgrunden i mellersta oc…