Röse

1) Stensättning rund. 7 m diam och 0,3 m h. Fyllning av 0,1-0,6 mst stenar, vanligen 0,2-0,3 m st. I mitten fördjupning, 2 m diamoch 0,3 m dj, med i centrum en kantställd häll, 0,64 m l(ÖNÖ-VSV), 0,15 m br och 0,4 m h. Beväxt med en tall och enrönn.11 m S om 1 är 2) Röse, 7 m diam och 0,7 m h. Stenarna är 0,2-0,5m st, vanligen 0,2-0,3 m st. I mitten grop, 1,5 m diam och 0,4 mdj. Röset har påförts …

Sphinx des Amenemhet II.
Sphinx der 12. Dynastie mit dem Namen des Königs Merneptah XIX.
Rosa rugosa Thunb.
rose from "Resources of California. Prepared in conformity with a law approved March 11, 1…