Område med fossil åkermark

Område med röjningsrösen och stensättningsliknande lämningar,130x15 m (N-S). Inom Angivet område är 5 röjningsrösen,oregelbundna, 4-6 m diam och 0,2-0,4 m h, av 0,1-0,6 m st stenar(varav 1 med bitvis kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,4-0,7 m lstenar), samt ett 10-tal stensättningsliknande lämningar,oregelbundna eller närmast rundade, 3-4 m diam och 0,1 m h, avenstaka stenar, 0,1-0,3 m st, och övervägan…