Fornlämningsliknande bildning

Område med stensättningsliknande lämningar, ca 70x30 m (NÖ-SV).Inom angivet område är ca 10 stensättningsliknande lämningar,glest utspridda och vanligen oregelbundet runda, 3-5 m diam och0,1- 0,2 m h, av enstaka stenar, 0,1-0,5 m st, och övervägandejord. 1 bildning är skeppsättningsliknande. Lämningarna utgörnaturbildningar, som påförts enstaka stenar i samband medröjning. I SV delen kan 1 lämning…