Fornlämningsliknande lämning

Område med stensättningsliknande lämningar, ca 20x15 (Ö-V). Inomangivet område är 4-5 förhöjningar, 3-6 m diam och 0,1-0,6 m st.Sannolikt naturbildade förhöjningar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.