Husgrund, historisk tid

1) Kyrkstallar, borttagna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.