Begravningsplats

1) Kolerakyrkogårde, uppgift om. Här skall finnas pestgravarenligt ortsbefolkningen. 1977 syntes ingenting på gårdsplanerna.Befolkningen kan ej exakt ange platsen. Sagesman: GunnarKarlsson, Bidalite (1949).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.