Lägenhetsbebyggelse

1) Område med sentida bebyggelselämningar, bestående av 1källargrund, 1 osäker husgrund samt röjda ytor och röjningssten.Igenom området går en körväg. Källargrunden är 7x6 m medkallmurade väggar, bevarade upp till en 1 meters höjd och 1,5 mtjocklek. Kallmurningen är gjord av stenar med varierandestorlek från knytnävsstora stenar upp till block på 0,5x0,5 m.Ingången vätter mot V. Ingen skorstenssto…