Boplats

Boplats utan synlig anläggning, okänd utsträckning, uppskattningsvis ca 50x50 m (Ö-V). I den plöjdaåkern iakttogs sporadiskt med skörbränd sten samt tillvaratogs 3 st flintavslag/bitar, därav 1 bränt och 1 medslipyta. I området iakttogs dessutom enstaka kvartsavslag ? (osäkra).

Tillägg Dnr 321-2012-2005: Fyndlista över tillvarataget material finns i rapporten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetss…