Boplats

Boplats utan synlig anläggning, undersökt och borttagen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.