Hällristning

Älvkvarnsförekomst, på block, 1,7 x 1,1 x 1,0 m st, bestående av 1 älvkvarn. Denna är 4 cm diam och 0,5 cm djup. Belägen på blockets plana översida.