You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest, spridda grundstenar, röjningsrösen, röjda ytorsamt brukningsväg.Granplantering.Torpskylt: Sjöaryd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.