You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av tvåhusgrunder varav 1 med spismursrest, stenmurar,röjningsrösen,röjda och terrasserade ytor samt brukningsväg.Beväxt med fruktträd och hamlad ask.Torpskylt: Smeabygget.Stugan revs 1937 och flyttades till Älmeliden, Långaryd sn.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.