You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av spriddagrundstenar, stenmurar, röjda odlingsytor, röjningsrösen ochbrukningsväg.Beväxt med lövträd.Torpskylt: Fällebo.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.