You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Blästplats

Järnframställningsplats inom ett 30 x 30 m st område (Ö-V), bestående av 1 slaggvarp och 3 kolningsgropar.Slaggvarpet är 8 x 3 m st (NÖ-SV) och 0.25 m h. Ytan är övermossadoch något ojämn. I NV kanten är varpet insvängt och marken fördjupad 0.15 m dj. Provstick gav 0.02 m st slaggstycken tillsammans med sotblandad sand.Bevuxet med en tall och två unggranar.Kolningsgroparna är 2 - 5 m i diam och 0.…