Vägmärke

Väghållningssten, 0.7 m h, 0.54 m br (NÖ-SV) och 0.23 m tj. På SÖsidan är text, 3 - 14 cm h och med spår av grön färg.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.