Runristning

Runsten, rödaktig granit, 2,25 m hög. Nuvarande höjd över markytan, 1,72 m hög, 1,13 m bred (SSÖ-NNV) och 0,52 m tjock. Runhöjd, 7 - 10 cm. Ristningen vetter mot VSV och är på flera ställen svårt vittrad. Runstenen påträffades vid restaurering av kyrkan 1968. Skyltad med RAÄ:s US-skylt.
Runinskriften är svårläst men SBF Jansson tolkar den som:"Germund lät göra detta minnesmärke efter Ödälv och Var…