Ristning, medeltid/historisk tid

Block med inskription, 2.2 m l, 1 m h och 0.8 m tj, format precissom en soffa. På baksidan av ryggstödet är inhugget årtalet:1907Se skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.