Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, del av Åkers gamla tomt, bestående av 4husgrunder, 1 terrasskant och 1 vägbank. Belägna i anslutningtill Åkers nutida bebyggelse med bl.a. 1 äldre källare.Bebyggelselämningarna troligen främst efter ekonomibyggnader.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.