You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Stensättning, (?), närmast rund, 7 m diam och 0.4 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0.2-0.7 m st. Kantskadad iV av odling och i N av schaktning för husbygge. Odlingsstenpåförd i svårbestämbar omfattning.Beväxt med en ek, en rönn och sly.Omedelbart S om nr 1 är:2) Stensträng, 25 m l (NNÖ-SSV), 1.5-2.5 m br och 0.2 m h, avjordoch i ytan talrika 0.2-0.6 m st stenar Slutar mot väg och åker …