You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

1) Stensättning, rest av röse?, rund, 15 m diam och 0.4 m h.Övertorvad (?) med i ytan enstaka kännbara stenar. Ojämnsmågropig yta. Kantskadad i SV.Beväxt med tio tallar, en gran, fem enbuskar, en björk ochtalrika lövbuskar.Ställvis belamrad med ris.Enl. uppgift av Arvid Berglund, Gassljunga, vid 1953 årsinventeringstillfälle, borttogs ett röse på platsen år 1914 föratt stenens kulle användas till …