Fossil åker

Område med röjningsrösen 520x350 m (NV-SO) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.