Naturföremål/-bildning med tradition

Horn
Barktäkt
Barktäkt
Tureberg