Kolningsanläggning

1. Kolningsgrop, 3.5 m diam och 1 m dj. Vall kring kanten, 2 m broch 0.15m h. Delvis igentorvad. Möjligen ursprungligen fyrkantig.Bevuxet med en gran och tre tallar.5 m ÖNÖ om nr 1 är:2. Kolningsgrop, kvadratisk, 2.5 m s. (NV-SÖ) och 0.7 m dj. Vall kring kanten,1.5 m br och 0.1 m h. Ris.Bevuxet med enbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.