Husgrund, historisk tid

Bebyggelselämningar ? bestående av en oregelbunden stenrad, 19 m(Ö-V),1 m br och 0.1 - 0.3 m h, av 0.25 - 0.6 m st stenar och block. 7m S om den Vdelen är en gles stenrad i markytan.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.