Stensättning

1. Domarring, 7 m diam, bestående av 9 resta stenar. Stenarna ärnusamtliga omkullfallna, 0.5 - 1.5 m l, 0.3 - 0.9 m br och 0.1 - 0.6m h.Sju av stenarna har en inbördes längd av 1.5 m. Två (Ö och S) harsin inbördeslängd av 5 m.Bevuxet med en gran och två tallar.18 m S om nr 1 är:2. Domarring, 9 m diam, bestående av 6 resta stenar. Stenarna är nuomkullfallna, 0.5 - 0.9 m l, 0.3 - 0.6 m br och 0.2 - …