Fästning/skans

Befästningsanläggning, plats för. Ägaren till Sundsholm berättaratt dågamla landsvägen byggdes på 1930-talet skedde stora schaktningsarbeten. Även1965 skedde stora schaktningsarbeten i NV åkern om brostugan, då nyalandsvägen behövde grus. Även en telekabel grävdes ner i åkern SÖombrostugan. Vid alla dessa tillfällen har stenvallskonstruktioner påträffats. Två stparallella med varandra. Överallt me…