Hägnad

Stenvall ca 200 m l, 1 - 3 m br och 0.2 - 0.3 m h av mestadels 0.1 - 0.3 m ststenar. Delvis kantiga och övermossade. I vallen finns även djuptnedsjunknablock, 1.5 - 2.8 m st. Stenvallen omger en flack moränkulle. Innanför vallen ärmarken delvis stenröjd. Utanför vallen är marken inte stenröjd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.