Fossil åker

Röjningsröseområde, uppgift om, enligt tidigare inventering.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.