Fossil åker

1 )Jordvall/terrasskant, 120 m l (Ö-V), 0.7-1.5 m br och 0.1-0.5m h, av jord och i ytan enstaka stenar, intill 0.7 m st. Påvallen är 5 odlingsrösen 3-5 m i diam och 0.3-0.5 m h av 0.2-0.4m st stenar, jämte enstaka intill 0.8 m st stenar.Vallen har oklar funktion men ålderdomlig karaktär. Möjligenäldre ägo- eller brukningsgräns.Nr 1 är i:2) Röjningsröseområde och enstaka terrasskanter med oklarbegr…