Vägmärke

Väghållningssten, gråsten, 0.44 m h, 0.6 m br (N-S) nedtill och0.35 m br upptill samt 0.19 m tj. På Ö sidan huggeninskription:No 3419 \ WINGÅRDEN \ 392 MtPå den V sidan:No 3420

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.