Fyndplats

Lösfynd bestående av malsten och skafthålsyxa.Malsten av bergart (grönsten), 0.25 m l, 0.18 m br och 0.04 m tj.Trasig i ena kanten. Skålad botten, slät. Spår av prickhuggning längs kanterna.Enkel skafthålsyxa.Båda troligen hittade vid samma tillfälle, på ägorna vid vägbyggeför ca 60 år sedan. Yxan har nu förkommit.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felak…