Fyndplats

Fyndplats för enkel skafhplsyxa, bergart. Yxan är nu förkommen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.