Fossil åker

1) Område med röjningsrösen 90x70 m (Ö-V) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.30 m SV om 1 är:2) Område med röjningsrösen 230x150 m (NÖ-SV) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.