Fossil åker

Område med röjningsrösen 250x50-210 m (N-S) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.