Lägenhetsbebyggelse

Torplämning bestående av en husgrund med spismursrest, spridda grundstenar, källargrund, röjningsrösen, röjda ytor och brukningsväg.Skylt: Hult torpetKnekan

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.